Rada rodziców

 

Społeczny organ systemu oświaty, wspierający Przedszkole w jego działalności statutowej. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. Jest to organ stanowiący, opiniodawczy i doradczy przedszkola.

 

Członków do rady rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu z rodzicami inaugurującym rok szkolny spośród ogółu rodziców. Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców, rada powołuje Prezydium, które stanowi organ wykonawczy Rady. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie.     

Grupa 6 latków: Aneta Ormaniec, Anna Kwiatkowska-Górna, Anna Godecka

Grupa 5,6 latków: Aneta Kawa, Justyna Winiarska, Żaneta Kantyka

Grupa 5 latków: Dariusz Irzyk, Łukasz Gradek, Maciej Słowik

Grupa 4 latków: Sylwia Pałeczka, Ewelina Pochopień, Marta Kupczak

Grupa 3 latków: Kornelia Locińska, Olga Halaczek, Agnieszka Gibas

Grupa 5,6 latków filia Las: Katarzyna Drobny, Agata Adamek

Grupa 3,4 latków filia Las: Anna Halka, Joanna Gibas, Renata Kusiak

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5