"...Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko to tylko możliwe..."

                                                                                      Maria Montessori

 

Przedszkole w Ślemieniu

Pracuje pod kierownictwem dyrektor Krystyny Szczeliny.

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych – ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO – jego dobro, zgodnie z ideą pedagogiki. Nasze działania skierowane są bezpośrednio na dziecko, jego potrzeby, spontaniczność oraz dążenie do niezależności.

Dbamy o to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające dzieciom optymalny rozwój  zgodnie  z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. 

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5