Ramowy rozkład dnia w przedszkolu w Ślemieniu

 

Do ramowego rozkładu dnia w przedszkolu zostały dopasowane rozkłady dnia 

 w poszczególnych grupach.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach

od 8:00 do 13:00.

 

 

  Ranek
6:45 - 8:00  
 

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

8:00 - 8:45 Ćwiczymy i Bawimy się
 

Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.

 

8:45 - 9:00 Przygotowujemy się do śniadania
 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania

 

9:00 - 9:30 Jemy śniadanie
 

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.

 

9:30 - 10:45 Uczestniczymy w zabawach i sytuacjach edukuacyjnych
 

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

 

10:45 - 11:00 Przygotowujemy się do wyjścia do ogrodu
 

Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze.

 

11:00 - 11:45 Bawimy się w ogrodzie przedszkolnym
 

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze,spacery wycieczki.                        (w przypadku nieodpowiedniej pogody - gry i zabawy ruchowe w salach).

 

11:45 - 12:00 Przygotowujemy się do obiadu
 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych         z samoobsługą dziecka przygotowaniem do obiadu.

 

12:00 - 12:30 Jemy obiad
 

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

 

12:30 - 14:30 Odpoczywamy - dzieci z gr. 3,4-latków
 

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela        lub z nagrań.

 

12:30 - 14:30 Bawimy się w sali lub ogrodzie - dzieci 4, 5, 6 letnie
 

Zabawy dowolne, dydaktyczne, organizowane w sali lub ogrodzie, udział          w zajęciach dodatkowych, praca indywidualna.

 

14:20 - 14:45 Przygotowujemy się do posiłku i jemy podwieczorek
 

Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka, przygotowaniem do posiłku i kulturalnym zachowaniem przy stole

 

14:45 - 16:00 Bawimy się w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym
  Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach od 8 do 13

 

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5